băng tải nhật anh

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP HD NHẬT ANH

NHAT ANH AUTOMATION MECHANICS JOINT STOCK COMPANY

Tôn chỉ hành động cho công ty cổ phần cơ khí tự động hóa Nhật Anh

Trong ngành công nghiệp cơ khí chế tạo máy và hệ thống tự động hóa, Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Tự Động Hóa Nhật Anh đã đặt ra và tuân theo năm tôn chỉ hành động để đạt trở thành một trong những công ty đi đầu ngành cơ khí tự động hóa.

trach nghiem cong viec

I. Trách nghiệm đối với nhân viên công ty:

– Cam kết tạo điều kiện làm việc an toàn và môi trường làm việc thoải mái, khuyến khích sự phát triển chuyên môn và cá nhân của tất cả nhân viên.

– Thực hiện chính sách công bằng và bình đẳng, đảm bảo không phân biệt đối xử dựa trên giới, tôn giáo, nguyên quán, hoặc tình trạng hôn nhân.

– Tạo điều kiện để nhân viên có cơ hội tham gia vào quá trình đưa ra quyết định của công ty và phản ánh ý kiến cá nhân.

– Khuyến khích phát triển nghề nghiệp và đào tạo liên tục để nâng cao năng lực của nhân viên.

– Hỗ trợ và khuyến khích công tác tình nguyện và hoạt động xã hội của nhân viên.

II. Trách nghiệm đối với khách hàng tại HD Nhật Anh:

– Đặt khách hàng lên hàng đầu và luôn lắng nghe để hiểu và đáp ứng nhu cầu của họ.

Cung cấp sản phẩm và dịch vụ chất lượng, đảm bảo sự hài lòng và tin tưởng của khách hàng.

– Xử lý mọi phàn nàn và phản hồi từ khách hàng một cách nhanh chóng và công bằng.

– Thúc đẩy mối quan hệ lâu dài với khách hàng bằng cách thực hiện các cam kết về sản phẩm, dịch vụ và giá trị.

nghien cuu
trach nghiem can bo

III. Trách nghiệm cho cán bộ quản lý tại công ty:

– Xây dựng và phát triển đội ngũ quản lý có năng lực và đạo đức cao.

– Khuyến khích sự trung thực, tôn trọng và tôn trọng luôn tồn tại trong quan hệ quản lý và nhân viên.

– Tạo điều kiện để quản lý có thể thực hiện công việc của họ một cách hiệu quả và có thể đóng góp ý kiến và đề xuất sáng tạo.

– Đảm bảo rằng quản lý luôn tuân thủ các nguyên tắc và quy định công ty.


IV. Trách nghiệm HD Nhật Anh với cộng đồng:

– Hỗ trợ các hoạt động và dự án cộng đồng để cải thiện chất lượng cuộc sống và sự phát triển của cộng đồng trong địa phương.

– Thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường và xã hội, và tối ưu hóa tác động tiêu cực đối với cộng đồng.

– Hợp tác với các tổ chức cộng đồng để xây dựng các chương trình và dự án cộng đồng.

cong dong
trach nhiem thu 5 doi voi co dong

V. Trách nghiệm đối với cổ đông công ty:

– Tối ưu hóa giá trị cổ phiếu và lợi ích của cổ đông thông qua quản lý tài chính và hoạt động kinh doanh hiệu quả.

– Cung cấp thông tin rõ ràng và minh bạch về tình hình tài chính và hoạt động của công ty cho cổ đông.

– Tuân thủ các quy định và luật pháp liên quan đến quyền và lợi ích của cổ đông.

– Thúc đẩy tạo ra giá trị cho cổ đông thông qua cổ tức và chia lợi nhuận hợp lý.

Tôn chỉ hành động này đặt ra mục tiêu để thực hiện các trách nhiệm xã hội và đạo đức của công ty cổ phần cơ khí tự động hóa Nhật Anh đối với các nhóm liên quan.